Τόνος (προτείνεται κρύα)

4.40

Philadelphia, καλαμπόκι, αγγούρι, μαρούλι, μαϊντανός